การเยี่ยมชมศูนย์ Interuniversity Microelectronics Center (IMEC) เมืองเลอวัน
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำแด่ ดร.สายสุรี จุติกุล และคณะ

เอกอัครราชทูตร่วมงาน ASEAN Bowling Day

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาต ชินวรรโณ ได้ร่วมกิจกรรม ASEAN Bowling Day กับคณะนักการทูตอาเซียน ณ Bowl Master กรุงบรัสเซลส์ จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ในฐานะประธาน ASEAN Brussels Committee (ABC)  โดยมีอัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณและข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย  ทั้งนี้ กิจกรรม Bowling Day เป็นโอกาสในการสานสร้างความสัมพันธ์และกระชับมิตรระหว่างคณะนักการทูตอาเซียนในทุกระดับท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ไทย