สาระน่ารู้: การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.(2)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีความจำเป็นต้องของดรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ขออภัยในความไม่สะดวก

แนวปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทาง ในเบลเยียมและต้องการทำเอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างวันหยุดทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2556

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดทำการ

ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556   

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางในเบลเยียม และต้องการทำเอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ไม่ต้องตกใจ

  1. ขอให้ท่านไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุไว้ก่อน และเก็บใบแจ้งความเป็นหลักฐานสำคัญ และถ่ายสำเนาเก็บไว้อีก 1 ชุดด้วย
  2. ไปถ่ายรูปสีขนาดใช้ทำบัตร I.D. หรือ Passport  ติดตัวไว้ 4-5 รูป สามารถถ่ายได้ที่ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติที่มีตั้งทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า หรือร้านถ่ายรูป
  3. ค้นหาสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือสำเนาบัตรประชาชนไทย ที่ท่านติดตัวมาด้วย ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจ พยายามคิดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่านแล้วจดใส่กระดาษไว้
  4. สำหรับน้อง ๆ ผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ขอให้ติดต่อผู้ปกครองขอสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา และแจ้งให้บิดาและมารดาไปติดต่อที่เขต/อำเภอเพื่อทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ แล้วแสกนส่งมาทางอีเมล์เตรียมไว้
  5. ทำใจให้สบาย ท่องเที่ยวอยู่ในเบลเยียมระหว่างนี้ และเข้ามาติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป พร้อมกับนำเอกสารข้อ 1 – 4 มาด้วย เพื่อใช้ทำเอกสารสำคัญประจำตัวสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย
  6. เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ฝากข้อความและหมายเลขติดต่อกลับที่ 0471/49.42.77
ไทย