เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำแด่ ดร.สายสุรี จุติกุล และคณะ
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะข้าราชการและนักศึกษา วปอ.

ขอเชิญคนไทยในเบลเยียม ฟังธรรมโดยหลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ธรรมสัญจร การแสดงธรรมโดยหลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
Chaussee de Waterloo 876 – 1000 Brussels

ขอเชิญชวนชาวไทยในเบลเยียมที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนไทยเข้มแข็ง ปี 2556 การแสดงธรรมโดยหลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญ (รวิรังสิมา) ผู้ซึ่งได้รับนิมนต์ให้เขียนบทความธรรมะลงนิตยสาร Secret เป็นประจำ และเขียนหนังสือธรรมะ เช่น “กรรมใดใครก่อ”  “บัญชีบุญ ดอกเบี้ยบาป”  “จริงเหนือความเป็นจริง”  “พาใจไปพบสุข”  “นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้”  และ “บันไดสู่นิพพาน” และกิจกรรมแสดงธรรมตามโอกาสที่ได้รับนิมนต์ทั้งในและต่างประเทศ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ ได้ด้วยตนเองที่คุณเพ็ญศิริฯ และคุณขวัญจิตฯ ฝ่ายกงสุล  หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ (Royal Thai Embassy,  Chaussee de Waterloo 876-1000 Brussels)  หรือทางแฟกซ์ 02 640 6810  โดยระบุด้วยว่า “สมัครเข้าร่วมฟังธรรม” หรือทางอีเมล์ reception@thaiembassy.be ระบุชื่อเรื่อง “Dhamma”

      สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัครเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มแล้ว

**งดรับการถวายสิ่งของ สังฆทาน เนื่องจากหลวงพ่อจำเป็นต้องเดินทางต่อเนื่องไปหลายประเทศ

จิตใจเข้มแข็ง..  ครอบครัวเข้มแข็ง..  ชุมชนเข้มแข็ง..

ไทย