เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะข้าราชการและนักศึกษา วปอ.
ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้พบหารือกับนาย André Flahautประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ พบหารือกับนาง Sabine de Bethu ne ประธานวุฒิสภาของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ พบหารือกับนาง Sabine de Bethu ne ประธานวุฒิสภาของเบลเยียม โดยได้หารือเรื่องพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ที่ครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระดับประชาชน การเยือนเบลเยียมและอียูของ นรม. ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 รวมทั้งการเสด็จฯ เยือนไทยของเจ้าชายฟีลิป และมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2556 ซึ่งการเยือนทั้งสองจะเป็นประโยชน์ต่อาการสานต่อความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมในอนาคต

ไทย