ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ พบหารือกับนาง Sabine de Bethu ne ประธานวุฒิสภาของเบลเยียม
สารจากนายกรัฐมนตรีถึงประชาชนชาวเบลเยียมและสหภาพยุโรป

ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้พบหารือกับนาย André Flahautประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2556 ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้พบหารือกับนาย André Flahaut ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม โดย ออท.ฯ ได้แจ้งเรื่องการเยือนเบลเยียมและอียูของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5-6 มี.ค. 2556 ซึ่งนาย André Flahaut มีกำหนดการพบหารือักบนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มี.ค. 2556 ด้วย นอกจากนั้นสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน พัฒนาการของอาเซียน และสถานการณ์ในยุโรป

 

ไทย