ประกาศแจ้งท่านที่ได้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยระบบใหม่ (เก็บลายนิ้วมือ 10 นิ้ว) อาจต้องใช้เวลาในการรอเล่มใหม่ผลิตและส่งจากกรุงเทพฯ อย่างน้อย 1 เดือนครึ่ง
ประกาศรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย 'บัวแก้วนำโชค' ประจำปี พ.ศ.2556

การแพร่ระบาดของเชื่อไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในกรีซ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 56  นสพ. Tanea online ได้รายงานข่าว การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) ในกรีซมากขึ้น โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีชาวกรีซเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธุ์ B เพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อ H1N1 ทั้งสายพันธุ์ A และ B ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. 56 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 17 ราย 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าวในขณะนี้อีก 9 ราย ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยหนักที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และผู้ป่วยอีก 10 รายที่พ้นขีดอันตรายไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 56 สถาบัน The Greek Center for Disease Control and Prevention (GCDCP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและป้องกันเรื่องโรคระบาดของกรีซ ได้ออกรายงานสถานการณ์ของการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในกรีซ ว่ามีอัตราสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ในแถบภาคเหนือของกรีซ ใกล้เมืองเทสซาโลนิกิ 

พร้อมทั้ง  มีการแจ้งเตือนให้ ปชช. กรีซระมัดระวังในการติดเชื้อดังกล่าวจนกว่าฤดูหนาวจะผ่านพ้นไปในช่วยปลาย เดือน มี.ค. ในรายงานของ GCDCP พบว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ (H1N1) และสายพันธุ์ H3N2 ในกรีซแล้ว จำนวน 125 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบหายใจ และผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง

ในขณะที่การรณรงค์ การป้องกันและแจ้งเตือนโรคของทางการกรีซยังทำได้ไม่กว้างขวางและทั่วถึงเท่า ที่ควร  ด้วยเหตุนี้ จึงมักไม่พบการรายงานข่าวในสื่อกระแสหลักกรีซ แต่กลับพบในรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศ หรือสื่อ online ซึ่งเข้าถึงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

ไทย