สารจากนายกรัฐมนตรีถึงประชาชนชาวเบลเยียมและสหภาพยุโรป
ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ กล่าวเปิดการสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนของสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 ที่กรุงเทพมหานคร

การเยือนเบลเยียมและสหภาพยุโรปของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เยือนเบลเยียมและสหภาพยุโรปตามคำเชิญของนาย Elio Di Rupo นายกรัฐมนตรีเบลเยียมและนาย Jose Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โดยการเยือนเบลเยียมและสหภาพยุโรปมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ในวันที่ 5 มีนาคม นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าเจ้าชายฟีลิป มกุฎราชกุมารเบลเยียม และพบหารือกับผู้นำสถาบันหลักของเบลเยียม ได้แก่ นาย André Flahaut ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม และนาย Elio di Rupo นายกรัฐมนตรีเบลเยียม และในช่วงเย็น นาง Sabine de Bethune ประธานวุฒิสภาเบลเยียมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้นำนักธุรกิจชั้นนำของไทยกว่า 30 คน ร่วมเดินทางมาด้วยเพื่อพบปะนักธุรกิจชั้นนำของเบลเยียมและยุโรป 115 คน จาก 92 บริษัท / องค์กร โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแบบ Business Networking Reception and Luncheon ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 จัดโดยสำนักงาน BOI ส่วนวันที่ 6 มีนาคม 2556 คณะนักธุรกิจชั้นนำของไทยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโอกาสและสิ่งท้าทายของการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป การทำธุรกิจในเบลเยียม และการสร้างเครือข่ายและล้อบบี้ในยุโรป  และยังได้ไปเยี่ยมชมบริษัทและศูนย์วิจัยชั้นนำของเบลเยียมอีกด้วย

การเยือนเบลเยียมของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานให้กับการเสด็จเยือนไทยของเจ้าชายฟีลิป มกุฎราชกุมารเบลเยียม พร้อมคณะนักธุรกิจกว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม ศกนี้ ซึ่งการเยือนเบลเยียมของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จเยือนไทยของมกุฎราชกุมารเบลเยียมมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองให้ทวีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ในวันพุธที่ 6 มีนาคม นายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสามสถาบันของสหภาพยุโรปประกอบด้วย  นาย Martin Schulz ประธานรัฐสภายุโรป นาย José Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนาย Herman Van Rompuy ประธานคณะมนตรียุโรป โดยประเด็นสำคัญของการพบปะหารือกับคือการประกาศเริ่มต้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รวมทั้งการมีข้อสรุปในการเจรจาความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งทั้งหมดนี้คือพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในทุกด้าน

นาย Barroso ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรี และในโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอียู (Geographical Indicator: GI) แก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นสินค้าข้าวรายแรกในอาเซียนที่ได้รับจดจีไอในอียูและจะช่วยประชาสัมพันธ์การขยายตลาดข้าวของไทยใน EU นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ผลักดันสินค้าเกษตรอีก 2 รายการได้แก่ การแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุงให้ได้รับการจดทะเบียน GI ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ EU เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 4 ของไทยโดยมีมูลค่าการค้ารวมในปี 2555 กว่า 32 พันล้านยูโร และยังมีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับที่ 4 โดยในปี 2555 มีการลงทุนสุทธิ 740 ล้านยูโร

นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยาน ABELAG ณ กรุงบรัสเซลส์ นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยาน ABELAG ณ กรุงบรัสเซลส์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงาน Business Networking Reception and Luncheon สำหรับนักธุรกิจจากไทย เบลเยียม และยุโรป นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงาน Business Networking Reception and Luncheon สำหรับนักธุรกิจจากไทย เบลเยียม และยุโรป นายกรัฐมนตรีกล่าว Keynote address ณ งาน Business Networking Reception and Luncheon สำหรับนักธุรกิจจากไทย เบลเยียม และยุโรป นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงาน Business Networking Reception and Luncheon สำหรับนักธุรกิจจากไทย เบลเยียม และยุโรป นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ เจ้าชายฟีลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ เจ้าชายฟีลิป มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย Elio di Rupo นายกรัฐมนตรีเบลเยียม นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย Elio di Rupo นายกรัฐมนตรีเบลเยียม นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย Elio di Rupo นายกรัฐมนตรีเบลเยียม นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย Elio di Rupo นายกรัฐมนตรีเบลเยียม นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย André Flahaut ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย André Flahaut ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย André Flahaut ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยมีนาง Sabine de Bethune ประธานวุฒิสภาเบลเยียมเป็นเจ้าภาพ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยมีนาง Sabine de Bethune ประธานวุฒิสภาเบลเยียมเป็นเจ้าภาพ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยมีนาง Sabine de Bethune ประธานวุฒิสภาเบลเยียมเป็นเจ้าภาพ นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย Martin Schulz ประธานรัฐสภายุโรปนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย Martin Schulz ประธานรัฐสภายุโรปนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย José Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย José Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับนาย José Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และรับมอบประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสหภาพยุโรปแก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย Herman Van Rompuy ประธานคณะมนตรียุโรป นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนาย Herman Van Rompuy ประธานคณะมนตรียุโรป นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์รายการ 'รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน' ณ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์รายการ 'รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน' ณ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place)

ไทย