ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ กล่าวเปิดการสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนของสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 ที่กรุงเทพมหานคร
การเสด็จฯ เยือนไทยของเจ้าชายฟีลิปฯ มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556

ธรรมสัญจรเพื่อชาวไทยในเบลเยียม: การแสดงธรรมโดยหลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ดำเนินโครงการธรรมสัญจรเพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง: ประเทศเบลเยียม ประจำปี 2556 โดยได้นิมนต์หลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญ (รวิรังสิมา) มาแสดงธรรมให้แก่ชาวไทยในเบลเยียม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีผู้เข้าร่วมฟังธรรมประมาณ 45 คน โดยหลวงพ่อชาญชัยฯ ได้เลือกสอนหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในหัวข้อที่ใกล้ตัวและเป็นประโยชน์ให้ข้าราชการและชาวไทยสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในเบลเยียมได้ หลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญ (รวิรังสิมา) เป็นพระผู้ซึ่งได้รับนิมนต์ให้เขียนบทความธรรมะลงนิตยสาร Secret เป็นประจำ และเขียนหนังสือธรรมะ เช่น “กรรมใดใครก่อ” “บัญชีบุญ ดอกเบี้ยบาป” “จริงเหนือความเป็นจริง” “พาใจไปพบสุข” “นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้” และ “บันไดสู่นิพพาน” และกิจกรรมแสดงธรรมตามโอกาสที่ได้รับนิมนต์ทั้งในและต่างประเทศ ในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปได้ร่วมกันนิมนต์หลวงพ่อชาญชัยฯ ดำเนินโครงการธรรมสัญจร แสดงธรรมและฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ชาวไทยในโปรตุเกส สเปน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ

โครงการธรรมสัญจร ณ กรุงบรัสเซลส์ โครงการธรรมสัญจร ณ กรุงบรัสเซลส์ สวดพระพุทธมนต์ที่ห้องพระ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเ้ซลส์ ถวายภัตตารหารเพลแก่หลวงพ่อชาญชัย

 

ไทย