คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 60 รับฟังบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูต
งานสงกรานต์ลักเซมเบิร์ก และกงสุลสัญจร ที่ศูนย์วัฒนธรรมเมือง Moutfort ลักเซมเบิร์ก

นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส์ อุปทูต เป็นประธานพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส์ อุปทูต ได้เป็นประธานพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น ประเทศเบลเยียม โดยมีนายสุภาค โปร่งธุระ อัครราชทูตที่ปรึกษา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

โดยในช่วงเช้า ชาวไทยในเบลเยียม ฝรั่งเศส และอังกฤษ และชาวเบลเยียมจำนวนมากได้ใส่บาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และในช่วงบ่ายได้ร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี สรงน้ำพระพุทธหยกเขียว สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสชาวไทยและชาวเบลเยียม โดยในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากคณะครูและนักเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์วัดธัมมปทีป และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ

อุปทูต ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  คุณเสริมศักดิ์ - พ.อ.อ.หญิง ดัชนี นรินทร์วงษ์ ประธานจัดงาน  อุปทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชาวไทย ชาวเบลเยียม จำนวนมากเข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)  อุปทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชาวไทย ชาวเบลเยียม จำนวนมากเข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)  การเฉลิมฉลองศาลาไม้ทรงไทย จัตุรมุข ณ วัดธัมมปทีป เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามและความสำเร็จร่วมกันของชาวไทยและชาวเบลเยียม

ไทย