งานสงกรานต์ลักเซมเบิร์ก และกงสุลสัญจร ที่ศูนย์วัฒนธรรมเมือง Moutfort ลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ร่วมงาน “No Pain, No Muay Thai” ณ เมือง Andenne ประเทศเบลเยียม

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคล/องค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ และสาขาสาธารณสุข ประจำปี 2556

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคล/องค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ และสาขาสาธารณสุขประจำปี 2556 ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.princemahidolaward.org/nomination-form.en.php และทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ และสาขาสาธารณสุขประกอบด้วย (1) เหรียญรางวัล (2) ประกาศนียบัตร และ (3) เงินรางวัลๆ ละ 100,000 เหรียญสหรัฐ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลนานาชาติ ได้รับพระบรมราชาณุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลเดียว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลฯ แก่ผู้รับรางวัลฯ ในแต่ละปี ด้วยพระองค์เอง และทรงรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรก

ไทย