ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคล/องค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ และสาขาสาธารณสุข ประจำปี 2556
งาน European Seafood Exposition 2013

เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ร่วมงาน “No Pain, No Muay Thai” ณ เมือง Andenne ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ร่วมงาน “No Pain, No Muay Thai” ณ ศูนย์กีฬา Arena เมือง Andenne ประเทศเบลเยียม จัดโดยสมาคมมวยไทย Olimpboxe ประเทศเบลเยียม ซึ่งมีนักมวยไทยจากประเทศไทยร่วมชกด้วย 3 คน และนักมวยไทยต่างชาติจากประเทศต่างๆ อาทิ เบลเยียม อิตาลี ลักเซมเบิร์ก อังกฤษ ฯลฯ

การไหว้ครูก่อนการแข่งขันชกมวยไทยการไหว้ครูก่อนเริ่มการแข่งขันมวยไทยการไหว้ครูมวยไทยก่อนเริ่มการแข่งขันชกมวยไทยการแข่งขันชกมวยไทยออท.อภิชาตฺฯ กับนักมวยไทย 3 คนและนาย Philip Timmermans ประธานสมาคมมวยไทย Olimpboxe ประเทศเบลเยียม

    

 

 

 

 

 

ไทย