งาน European Seafood Exposition 2013
นักเรียนจาก Institut Marie Immaculée-Montjoie ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรเยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายชนินทร์ รุ่งแสง ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรและคณะในโอกาสเดินทางเยือนเบลเยียม คณะได้เยี่ยมชมรัฐสภายุโรปและได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ รัฐสภายุโรปในวันดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ได้นำข้อกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของไทยเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปมาแจ้งให้รัฐสภายุโรปทราบหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีเมื่อเดือนมีนาคม 2556

IMG_3390IMG_3393

ไทย