คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรเยือนเบลเยียม
นักเรียนจาก European School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

นักเรียนจาก Institut Marie Immaculée-Montjoie ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

           เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ต้อนรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียน Institut  Marie Immaculée-Montjoie พร้อมด้วยนาง Riche ครูใหญ่และคุณครูประจำชั้น รวม 26 คน ภายใต้โครงการ “Sawasdee Thailand!” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม โดยนายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยและการดำเนินชีวิตในหนึ่งวันของเด็กนักเรียนไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  อาทิ การฝึกการไหว้และพูด “สวัสดี” การสาธิตประเพณีรดน้ำสงกรานต์ รวมทั้งการชิมขนมไทย ผลไม้และน้ำผลไม้ไทยนำเสนอโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นภาษาฝรั่งเศส

           นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวาดภาพหัวข้อ     “ความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทย” โดยให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับประเทศไทยส่งประกวดโดยเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล voucher รับประทานอาหารกับครอบครัวที่ร้านอาหารไทยในกรุงบรัสเซลส์

            ในปีนี้ มีโรงเรียนร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!” 3 โรงเรียนได้แก่ Institut  Marie Immaculée-Montjoie, European School และ St. Joseph School โดยนักเรียนจาก European School จะมาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556

 นักเรียนดำนทางถึงสถานเอกอัครราชทูตฯออท.อภิชาติฯ กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนนักเรียนร่วมกิจกรรมภูมิศาสตร์นักเรียนร่วมกิจกรรมการสอนการไหว้ตัวอย่างการแกะสลักผักและผลไม้ผลไม้ไทยตัวอย่างผลไม้ไทยนักเรียนชิมขนมไทยการชิมขนมไทยการชิมผลไม้ไทยออท.อภิชาติฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนก่อนกลับ
 
 
ไทย