นักเรียนจาก Institut Marie Immaculée-Montjoie ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”
คณะกรมการปกครองสาธิตการทำบัตรประจำตัวประชาชน smartcard

นักเรียนจาก European School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 จากโรงเรียน European School พร้อมด้วยนาง Boithias ครูใหญ่และคุณครูประจำชั้น รวม 28 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!” ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

          โครงการ “Sawasdee Thailand!” จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม

          ที่ผ่านมานักเรียนจาก Institut Marie Immaculée-Montjoie ได้มาร่วมกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน  (Sawasdee Thailand Institut Marie Immaculée-Montjoie) และนักเรียนจาก St. Joseph School จะมาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์ที่ 16 และ 23 พฤษภาคม 2556

 เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนและคุณครูศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ฝึกการไหว้สอนการไหว้นักเรียนชมผลและผลิตภัณฑ์ไม้ไทยร่วมกิจกรรมนักเรียนชมผลิตภัณฑ์ไทยเอกอัครราชทูตอภิชาติฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนนักเรียน European Schoolนักเรียนฟังการบรรยายช่วงถามตอบการบรรยาย

 
 
 
 
 
 
 
 
ไทย