โครงการฝึกอบรมอาหารไทยในเบลเยียม
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ Lotus III รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาของไทย

มหาวิทยาลัย Ghent ประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ Lotus III (ทุนสำหรับผู้สมัครจากประเทศเอเชียเท่านั้น) ขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครทุนแลกเปลี่ยน/ทุนการศึกษา/วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาของไทยในการมาศึกษา/วิจัยในมหาวิทยาลัยในยุโรป 9 แห่งที่ร่วมโครงการ โดยทุน Lotus III ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้โครงการ Eramus Mundus Action 2 ซึ่งได้คัดเลือกผู้สมัครรับทุนรอบแรกไปแล้วจำนวน 96 คน และยังเหลือทุนอีกจำนวน 46 ทุนในการเปิดรับสมัครรอบที่ 2 สำหรับผู้สมัครจากประเทศในเอเชีย ประกอบด้วยกัมพูชา จีน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น. ตามเวลาเบลเยียม และจะประกาศผลช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียกดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร on-line ได้จากเว็บไซต์ www.lotus.ugent.be

ไทย