ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล
งดให้บริการงานด้านกงสุล (หนังสือเดินทาง นิติกรณ์ ใบรับรอง งานทะเบียนราษฎร) ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556

ประชาสัมพันธ์งาน “Discover Thailand in Bruges” วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ Market Place เมืองบรูจจ์ เวลา 10.00-22.00 น.

สมาคมศูนย์การเรียนไทยและเพื่อนชาวเบลเยียม ด้วยความร่วมมือของสำนักงานเมืองบรูจจ์จะจัดงาน “Discover Thailand in Bruges” วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ Market Place ใจกลางเมือง บรูจจ์ ระหว่างเวลา 10.00-22.00 น. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนของไทย โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงนาฏศิลปะและดนตรีไทยบนเวที ตลาดไทยจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่ม อาหาร ผักผลไม้ เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง เครื่องตกแต่งบ้านและสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ตลอดจนการนวดแผนไทย มีการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ เพ้นท์ร่มเพ้นท์พัด การทำอาหาร การจักสานต่างๆ โดยจะจัดเป็นเวิร์คช็อปให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยตนเอง

Bruges poster

 
 
ไทย