นักเรียนจาก European School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”
นักเรียนจาก St. Joseph School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

คณะกรมการปกครองสาธิตการทำบัตรประจำตัวประชาชน smartcard

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และได้นำเครื่องตัวอย่างสำหรับจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน smartcard มาทดสอบระบบการเชื่อมต่อข้อมูลและตรวจสอบเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ทางกายภาพที่จะติดตั้งระบบจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน smartcard เพื่อให้บริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการจัดทำบัตรฯ ให้ชมเป็นตัวอย่าง

ผลการทดสอบเบื้องต้นทราบว่า ระบบกายภาพพื้นฐานของสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรองรับระบบจัดทำบัตรฯ ในต่างประเทศได้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้เตรียมการปรับปรุงสถานที่และแผนรองรับการติดตั้งระบบการจัดทำบัตรฯ ในอนาคตต่อไป โดยคาดหวังว่าอาจจะสามารถเริ่มให้บริการคนไทยที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กได้ในช่วงปลายปี 2556 – 2557 หรือในทันทีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อติดตั้งระบบ

อนึ่ง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน smartcard ให้แก่คนไทยในต่างประเทศจะสามารถให้บริการเฉพาะการออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่แทนบัตรเก่าที่หมดอายุ ชำรุด หรือสูญหายเท่านั้น ส่วนการออกบัตรประจำตัวประชาชนเป็นครั้งแรก กฎหมายยังกำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

smart1 smart2 smart3 smart4 smart5 smart6 smart7

ไทย