คณะกรมการปกครองสาธิตการทำบัตรประจำตัวประชาชน smartcard
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เยือนเบลเยียม

นักเรียนจาก St. Joseph School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 จากโรงเรียน St. Joseph School และนาย Forrest คุณครูประจำชั้น รวม 21 คน ได้เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

     โครงการ “Sawasdee Thailand!” จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม โครงการ “Sawasdee Thailand!” สำหรับปี 2556 จะจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายสัปดาห์หน้าในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556

     ที่ผ่านมานักเรียนจาก Institut Marie Immaculée-Montjoie และ European School ได้มาร่วมกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน และ    วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 ตามลำดับ

การแกะสลักผักและผลไม้ ขอบคุณครับ ชิมผลไม้ไทย ท่านทูตอภิชาติฯ มอบของที่ระลึกแก่นักเรียน นักเรียนชื่นชมการแกะสลักผักและผลไม้ นางแบบร่มเชียงใหม่ นายแบร่มเชียงใหม่ แนะนำขนมไทย แนะนำมะพร้าวไทย ประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ร่มเชียงใหม่ สนุกสนานกับร่มเชียงใหม่ สวัสดีค่ะ สอนนักเลขภาษาไทย อร่อยครับผม

ไทย