นักเรียนจาก St. Joseph School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”
นักเรียนจากโรงเรียน St. Joseph School ร่วมกิจกรรม “Sawasdee Thailand!”

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 19 24 พฤษภาคม 2556 เพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกับหน่วยงานด้านโทรคมนาคมของเบลเยียมและอียู โดยมีอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย

 

ไทย