กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เยือนเบลเยียม
ขอเชิญรับฟังการบรรยาย “การถือสองสัญชาติของเด็กไทยในต่างแดน และชายไทยในต่างแดนกับการเกณฑ์ทหาร”

นักเรียนจากโรงเรียน St. Joseph School ร่วมกิจกรรม “Sawasdee Thailand!”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียน St. Joseph School พร้อมคุณครูประจำชั้น รวม 21 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม “Sawasdee Thailand!” ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 และเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปี 2556 นี้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม “Sawasdee Thailand!” Project ขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ ผ่านสายตาและมุมมองเยาวชนเบลเยียม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา และคุณครูประจำชั้นจากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie (ร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน), The European School (ร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 พฤษภาคม) และ St. Joseph School (ร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 และ 23 พฤษภาคม) รวม 96 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

ภายหลังกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังจัดกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้ของเยาวชนเบลเยียมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนไทย โดยการจัดการประกวดวาดรูปความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ตามแรงบันดาลใจของเยาวชน โดยผู้ที่ชนะการประกวด 3 ลำดับแรก รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับ voucher รับประทานอาหารไทยกับครอบครัวที่ร้านอาหาร The Blue Elephant, Les Larmes du Tigre หรือ Villa Singha

ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ กล่าวต้อนรับนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียน St. Joseph School  นักเรียนโรงเรียน St. Joseph School รับฟังการบรรยาย และชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทยอย่างตั้งใจ  นักเรียนโรงเรียน St. Joseph School อาสาชี้ตำแหน่งของประเทศเบลเยียม และประเทศไทยในแผนที่โลก  นักเรียนโรงเรียน St. Joseph School ให้ความสนใจร่มบ่อสร้างของไทย  นักเรียนโรงเรียน St. Joseph School ให้ความสนใจผักและผลไม้แกะสลัก  นักเรียนโรงเรียน St.Joseph School ให้ความสนใจผักผลไม้ไทยแกะสลัก  นักเรียนโรงเรียน St. Joseph School ให้ความสนใจผลไม้ไทย และตอบคำถามอย่างสนุกสนาน  นักเรียนโรงเรียน St. Joseph School ชิมขนมไทยอย่างเอร็ดอร่อย  นักเรียนโรงเรียน St. Joseph School ชิมผลไม้ไทยอย่างเอร็ดอร่อย  ขนมไทย และผักผลไม้แกะสลัก  ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียน St. Joseph School  ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียน St. Joseph School

 

 

 

ไทย