ขอเชิญรับฟังการบรรยาย “การถือสองสัญชาติของเด็กไทยในต่างแดน และชายไทยในต่างแดนกับการเกณฑ์ทหาร”
เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม และสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภา เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ รศ. นรีวรรณ จินตกานนท์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม และสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภา

ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อพบปะหารือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาเบลเยียมและสหภาพยุโรป โดยมีอัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสเข้าร่วมด้วย

Visit of the Thailand Belgium Parliamentarians Friendship group  IMG_4167 IMG_4191  Werner LANGEN

ไทย