เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป
งาน Thai Night ที่เมือง Wevelgem

อัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณร่วมงาน “Discover Thailand in Bruges”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ กล่าวเปิดงาน “Discover Thailand in Bruges” ร่วมกับนายกเทศมนตรี Renaat Landuyt และนาย Jocelyn Timmermans กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอันตเวิร์ป งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาคมศูนย์การเรียนไทย (กศน.) และเพื่อนของประเทศไทยชาวเบลเยียม ด้วยความร่วมมือของเมืองบรูจจ์ ณ Market Place ใจกลางเมืองบรูจจ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนของไทย โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยบนเวที การจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่ม อาหาร ผักผลไม้ เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง เครื่องตกแต่งบ้านและสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ตลอดจนการนวดแผนไทย รวมทั้งมีการสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ การระบายสีร่ม การจักสานต่างๆ และได้มีการจัดเวิร์คช็อปให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยตนเองด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

Discover Thailand in Bruges 2 Discover Thailand in Bruges 3Discover Thailand in Bruges 4 Discover Thailand in Bruges 5Discover Thailand in Bruges 5a Discover Thailand in Bruges 12 Discover Thailand in Bruges 6Discover Thailand in Bruges 7Discover Thailand in Bruges 8Discover Thailand in Bruges 10Discover Thailand in Bruges 11Discover Thailand in Bruges 16Discover Thailand in Bruges 14Discover Thailand in Bruges 15Discover Thailand in Bruges 17 Discover Thailand in Bruges 19  Discover Thailand in Bruges 13  Discover Thailand in Bruges 18        Discover Thailand in Bruges 20

ไทย