งาน Thai Night ที่เมือง Wevelgem
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจฯ ประจำปี 2556

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมบรรยายและคลีนิคกฎหมายที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมจัดบรรยาย “การถือสองสัญชาติของเด็กไทยในต่างแดน และชายไทยในต่างแดนกับการเกณฑ์ทหาร” และกิจกรรมคลินิกกฎหมายให้ความรู้แก่ชาวไทยในเบลเยียม โดยได้รับเกียรติจากนายไกรรวี ศิริกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาราชการที่กรุงบรัสเซลส์ในช่วงเวลาดังกล่าว มาร่วมตอบข้อสงสัยของชาวไทยเกี่ยวกับการถือสองสัญชาติ การจดทะเบียนการเกิด สิทธิและหน้าที่ของคนไทย และการเกณฑ์ทหาร ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

IMG_0208 IMG_0183 IMG_0187 IMG_0188 IMG_0189 IMG_0191 IMG_0194 IMG_0197 IMG_0198 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0204 IMG_0207

ไทย