สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจฯ ประจำปี 2556
เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณพบผู้บริหารบริษัท Ageas

กิจกรรมสอนอาหารไทยแก่คณะภริยาเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดกิจกรรมสอนอาหารไทยให้แก่คณะภริยาทูตในกรุงบรัสเซลส์ โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาให้ความรู้และสอนเทคนิคการปรุงอาหารไทยแก่ชาวต่างชาติที่นิยมและชื่นชอบอาหารไทย คณะภริยาทูตได้มีโอกาสฝึกทำอาหารไทยที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานไก่ และชมสาธิตการทำปลาทอดสมุนไพร และการแกะสลักผลไม้ ก่อนรับประทานอาหารจากเมนูที่ได้ปรุงร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง IMG_4806 IMG_4755 IMG_4782 IMG_4815 IMG_4881 IMG_4912 IMG_4937 IMG_4994

ไทย