เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณพบผู้บริหารบริษัท Ageas
โครงการฝึกอบรมอาหารไทยที่กรุงบรัสเซลส์

อัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดวาดภาพโครงการ “Sawasdee Thailand!”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพหัวข้อ “ความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทย” ภายใต้โครงการ “Sawasdee Thailand!” สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการ “Sawasdee Thailand!” ระหว่างเดือนเมษายน  – พฤษภาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม โดยมีนักเรียนชั้นประถมและคุณครูประจำชั้นจากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie (ร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน), The European School of Brussels (Uccle) (ร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 พฤษภาคม) และ St. Joseph School (ร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 และ 23 พฤษภาคม) รวม 96 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

หลังจากที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นักเรียนจากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie และ The European School of Brussels (Uccle) ได้ส่งภาพวาดเข้าประกวด

ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

– รางวัลที่ 1 ด.ญ. Lyne Dongo Yeno นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie

– รางวัลที่ 2 ด.ช. Kossai Dhamer นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie

– รางวัลที่ 3 ด.ช. Jhansen Camindo นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie

– รางวัลชมเชย ด.ช. Mateusz Maksimiuk นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie และ ด.ญ. Ambre Wastin นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน The European School of Brussels (Uccle)

นักเรียนผู้ชนะการประกวดได้รับประกาศนียบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และรางวัล voucher รับประทานอาหารกับครอบครัวที่ร้านอาหารไทยที่ร้าน The Blue Elephant, Les Larmes du Tigre หรือ Villa Singha ในกรุงบรัสเซลส์

 รางวัลที่ 1 ด.ญ. Lyne Dongo Yeno นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoieรางวัลที่ 2 ด.ช. Kossai Dhamer นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoieรางวัลที่ 3 ด.ช. Jhansen Camindo นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoieรางวัลชมเชย ด.ช. Mateusz Maksimiuk นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoieรางวัลชมเชย ด.ญ. Ambre Wastin นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน The European School of Brussels (Uccle)อท.และผู้ได้รับรางวัลจาก ด.ญ. Ambre Wastin นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie
ไทย