โครงการฝึกอบรมอาหารไทยที่กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูตและคณะฯ เดินทางไปดูงานด้านท่าเรือ การขนส่งสินค้า และ ด่านการตรวจสุขอนามัยสินค้า ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการฝึกอบรมอาหารไทย ที่สถาบัน PIVA เมืองอันตเวิร์ป 18-21 มิถุนายน 2556

ภาพความประทับใจจากโครงการฝึกอบรมอาหารไทยที่เมืองอันตเวิร์ป วันที่ 18-21 มิถุนายน 2556 ตลอด 4 วันแห่งการเรียนรู้เคล็ดลับตำรับอาหารไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ ของหวาน และหลักการสุขาภิบาลร้านอาหาร หลักการประกอบอาหารไทยเพื่อธุรกิจ และศิลปะการจัดตกแต่งอาหารไทยเพื่อธุรกิจ จากคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ามกลางความสนุกสนาน ครื้นเครง มิตรภาพ และความสามัคคีในกลุ่มชาวไทยผู้เข้าร่วมกิจกรรม   www.thaiembassy.be

IMG_5647 IMG_5644 IMG_5640 IMG_5626 IMG_5592 IMG_5579 IMG_5578 IMG_5577 IMG_5576 IMG_5573 IMG_5572 IMG_5571 IMG_5563 IMG_5557 IMG_5548 IMG_5535 IMG_5533 IMG_5532 IMG_5531 IMG_5529 IMG_5526 IMG_5524 IMG_5522 IMG_5518 IMG_5517 IMG_5515 IMG_5512 IMG_5503 IMG_5497 IMG_5492 IMG_5487 IMG_5484 IMG_5457 IMG_5454 IMG_5448 IMG_5419 IMG_5416 IMG_5408 IMG_5397 IMG_5379 IMG_5347 IMG_5652

 

ไทย