โครงการฝึกอบรมอาหารไทย ที่สถาบัน PIVA เมืองอันตเวิร์ป 18-21 มิถุนายน 2556
งานเปิดตัวหนังสือ “Travel Different Thailand”

เอกอัครราชทูตและคณะฯ เดินทางไปดูงานด้านท่าเรือ การขนส่งสินค้า และ ด่านการตรวจสุขอนามัยสินค้า ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

วันที่ 20 -21 มิ.ย. 56  นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และ คณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานที่ปรึกษาพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสหภายุโรป และ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป ได้เดินทางไปยัง ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับท่าเรือขนส่งสินค้า และการตรวจสินค้านำเข้ามายังสหภาพยุโรป ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก และ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก

ในวันแรก ท่านเอกอัครราชทูต และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Port of Rotterdam ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม เมือง Rotterdam ทางน้ำ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมระบบการขนส่ง เก็บสินค้า และตรวจสอบสุขอนามัย ที่บริษัท Eurofrigo B.V ซึ่งเป็นบริษัทด้าน logistic ที่มีระบบการตรวจสอบสินค้าที่ด่าน หรือ Border Inspection Point

วันที่สอง ท่านเอกอัครราชทูต และ คณะฯ ได้เดินทางยัง กรุงเฮก เพื่อเยี่ยมชมบริษัท Bangkok Ranch – Thomassen Duck – To B.V. ผู้ผลิตและส่งออกเนื้อเป็ดและผลิตภัณท์แปรรูปจากเป็ด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนไทย – เนเธอร์แลนด์ และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาและดูขั้นตอนการผลิต โดยในเย็นวันแรก นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเอกอัครราทูตฯ และ คณะฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

 

 

 

1039898_10152932885610099_890846802_o 1040321_10152932885440099_901240371_o 1052387_10152932885275099_652844236_o 1053373_10152932885830099_516077436_o IMG_0006 IMG_0013 IMG_0041 IMG_0079 IMG_0080 IMG_0127 IMG_0143

ไทย