เอกอัครราชทูตและคณะฯ เดินทางไปดูงานด้านท่าเรือ การขนส่งสินค้า และ ด่านการตรวจสุขอนามัยสินค้า ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ พบหารือกับ Executive Director และผู้เชี่ยวชาญของ European Food Safety Authority (EFSA) และดูงานสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ ปท. อิตาลี

งานเปิดตัวหนังสือ “Travel Different Thailand”

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “Travel Different Thailand” โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและกล่าวถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะทำร่วมกับทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ วิทยากรอื่นๆ ในงานได้แก่นาย Richard Werly ผู้เขียนหนังสือ “Travel Different Thailand” นาง Myriam Thys นักข่าวและช่างภาพที่เป็นที่รู้จักในเบลเยียมและเคยเดินทางไปประเทศไทยมาแล้ว 45 ครั้ง ซึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจกับประเทศไทยและนางอรุณวรรณ โฆษิตยกุล ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง. กรุงบรัสเซลส์ ได้แนะนำเสนอ package ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียม ตามด้วยการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินตรงกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทยโดยผู้แทนสายการบินไทยนาง Katrien Depauw, District Sales Manager สำหรับเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

ผู้ร่วมงานประกอบด้วยนางอารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์ ผู้อำนวยการ ททท. สนง. กรุงปารีส ผู้ประกอบการทัวร์ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบแปลกใหม่หรือ Niche Tourism รวมทั้ง Tour Trade Media และสื่อมวลชนเบลเยียมและได้มีการจับฉลากชิงโชครางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินการบินไทยไป-กลับกรุงเทพฯ –บรัสเซลส์ซึ่งผู้โชคดีได้แก่นาย Richard Werly

หนังสือ “Travel Different Thailand” นำเสนอเนื้อหาสาระ และสถานที่ใหม่ทั้งหมดโดยสารสำคัญที่หนังสือฯ นำเสนอคือแม้ประเทศไทยจะเผชิญความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 แต่ประเทศไทยยังสามารถรักษาวิถีชีวิตที่สมดุล เป็นแนวทางเลือกใหม่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากแรงบันดาลใจจากแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้สนใจสามารถ download หนังสือ “Travel Different Thailand” ได้ที่ www.thaiembassy.be

Photo 2Richard WerlyMyriam ThysAroonwan KosiyakulKatrien DepauwLunch DiscussionAmbassador Apichart and participants at the launch of "Travel Different Thailand"Lucky draw for Thai Airways roundtrip Brussels-Bangkok airticketAmbassador Apichart, Katrien Depauw and Richard Werly, winner of the lucky drawPresentaiton of lucky draw prize

ไทย