ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ พบหารือกับ Executive Director และผู้เชี่ยวชาญของ European Food Safety Authority (EFSA) และดูงานสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ ปท. อิตาลี
เอกอัครราชทูตเข้าพบและหารือข้อราชการกับนาย Vital MOREIRA, สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภายุโรปด้านการค้าระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ พบนาย Jan Van Dessel, Director-General, Bilateral Affairs กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้พบหารือกับนาย Jan Van Dessel, Director-General, Bilateral Affairs กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เนื่องในโอกาสที่นาย Van Dessel เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมที่ราบรื่นและแน่นแฟ้นด้วยพระราชไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์ทั้งสองประเทศ รวมทั้งการติดตามแผนปฏิบัติการไทย-เบลเยียม (ค.ศ. 2013-2020) ซึ่งลงนามไปเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2556 ที่กรุงเทพฯ

ไทย