สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบการพกเงินสดทุกสกุล เช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาณัติ มูลค่ารวมเกิน 10,000 ยูโร ในการเดินทางเข้า-ออกประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป
โครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชนไทย วันที่ 24-30 สิงหาคม 2556 ที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางในเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 (ชดเชยวันชาติเบลเยียม)
สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางในเบลเยียม และต้องการทำเอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ไม่ต้องตกใจ
1. ขอให้ท่านไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุไว้ก่อน หรือที่สถานี Bruxelles CAPITALE Ixelles (เลขที่ 30 Rue du Marche au Charbon – 1000 Brussels) ข้างจัตุรัส Grand Place กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งเปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เก็บใบแจ้งความเป็นหลักฐานสำคัญ และถ่ายสำเนาเก็บไว้อีก 1 ชุดด้วย
2. ไปถ่ายรูปสีขนาดใช้ทำบัตร I.D. หรือ Passport ติดตัวไว้ 4-5 รูป สามารถถ่ายได้ที่ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติที่มีตั้งทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า หรือร้านถ่ายรูป
3. ค้นหาสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือสำเนาบัตรประชาชนไทย ที่ท่านติดตัวมาด้วย ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจ พยายามนึกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่านแล้วจดใส่กระดาษไว้
4. สำหรับน้อง ๆ ผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ขอให้ติดต่อผู้ปกครองขอสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา และแจ้งให้บิดาและมารดาไปติดต่อที่เขต/อำเภอเพื่อทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ แล้วแสกนส่งมาทางอีเมล์เตรียมไว้
5. ทำใจให้สบาย ท่องเที่ยวอยู่ในเบลเยียมระหว่างนี้ และเข้ามาติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 ได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป พร้อมกับนำเอกสารข้อ 1 – 4 มาด้วย เพื่อใช้ทำเอกสารสำคัญประจำตัวสำหรับเดินทางกลับประเทศไทย

ไทย