คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางในเบลเยียม
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการค้าระหว่างประเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

โครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชนไทย วันที่ 24-30 สิงหาคม 2556 ที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดโครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชนไทย สอนพื้นฐานดนตรีไทย โดยอาจารย์จากกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 24-30 สิงหาคม 2556 รวม 7 วัน ที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

* เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่เติบโตในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ช่วงอายุ 11-17 ปี จำนวนไม่เกิน 15 คน ที่สนใจอยากเรียนรู้ดนตรีไทย วัฒนธรรมไทย และวิถีชาวพุทธ ให้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่างตารางสอนกดอ่านที่นี่ Thai Music Timetable PDF

* เริ่มวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่ 9.30-16.30 น. ที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู เลขที่ 71 Chaussee de Louvain – 1410 Waterloo
* ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนเช้าไปเย็นกลับ หรือหากต้องการให้นักเรียนพักค้างคืนที่วัดไทยธรรมาราม สามารถฝากนักเรียนกับตัวแทนสมาคมเพื่อนไทยซึ่งจะช่วยดูแลนักเรียนตลอดช่วงกิจกรรม วัดไทยธรรมารามมีกุฏิขนาดเล็กสำหรับวิปัสสนากรรมฐาน 7 หลังอยู่บริเวณรอบสนามหญ้าที่สามารถนอนพักได้ โดยเตรียมถุงนอนและอุปกรณ์ค้างแรมมาเอง ในกุฏิไม่มีไฟฟ้า/น้ำประปา สามารถใช้ห้องน้ำและห้องอาบน้ำที่อุโบสถได้
* มีอาหารสำหรับนักเรียน 3 มื้อต่อวัน แต่หากนักเรียนท่านใดมีข้อจำกัดพิเศษ ขอให้ผู้ปกครองเตรียมอาหารมาให้จากบ้าน
* ไม่เสียค่าสมัคร มีเพียงค่าใช้จ่ายในการซื้อขลุ่ยไทยและตำราสำหรับฝึกหัดเรียน โดยอาจารย์จะนำขลุ่ยมาให้จากประเทศไทย
* วิธีสมัคร ให้แจ้งชื่อนักเรียน ชื่อผู้ปกครองชาวไทย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลพื้นฐานการเรียนดนตรีไทยของนักเรียน (หากมี) และความประสงค์ไปเช้าเย็นกลับหรือพักค้างคืน ส่งไปที่อีเมล์ thaimusic@thaiembassy.be ภายในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 หรือสมัครผ่านสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม

Thai Music Timetable PDF

ไทย