เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ พบนาย Jan Van Dessel, Director-General, Bilateral Affairs กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียเยือนเบลเยียม

เอกอัครราชทูตเข้าพบและหารือข้อราชการกับนาย Vital MOREIRA, สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภายุโรปด้านการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2556นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Vital MOREIRA สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานคณะกรรมาธิการด้านการค้าระหว่างประเทศของรัฐสภายุโรป เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการโดยทั้งสองฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยผลการหารือสำคัญประการหนึ่งคือเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นาย MOREIRA สนับสนุนการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป หรือ FTA ซึ่งมีการเจรจารอบแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ที่กรุงบรัสเซลส์  ซึ่งนาย MOREIRA  แจ้งว่า สหภาพยุโรปพอใจกับผลการประชุมรอบแรกดังกล่าวและยืนยันว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปพร้อมให้การสนับสนุนการเจรจา FTA กับประเทศไทย

ไทย