เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ พบนาย André Flahaut ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม
อุปทูตเป็นประธานในพิธี “กิจกรรมงานวัดแม่แห่งชาติ” ที่วัดธัมมปทีป

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครบ 81 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่ สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์

queen

ไทย