รวมภาพประทับใจโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมไทยในเบลเยียม
ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เยือนเบลเยียม

อัครราชทูตให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 61 ของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. อัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 61 ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 44 คน นำโดยนางสาวดวงพร บุญครบ ผู้เชี่ยวชาญ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่รัฐสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เบลเยียมและไทย-สหภาพยุโรป รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเบลเยียมและสหภาพยุโรปที่ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์และเรียนรู้ได้

Picture 006-1

ไทย