อัครราชทูตให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 61 ของกระทรวงมหาดไทย
งาน Essence of Thailand ครั้งที่ VIII

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร และภริยา เนื่องในโอกาสเยือนเบลเยียมเพื่อศึกษาการปกครองท้องถิ่นของประเทศเบลเยียม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย โดยศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติฯ มีกำหนดการพบหารือกับผู้แทนท้องถิ่นของเมืองนามูร์ อันต์เวิร์ป และบรัสเซลส์

Professor Noranit and Embassy Staff

ไทย