ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เยือนเบลเยียม
การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์

งาน Essence of Thailand ครั้งที่ VIII

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับเมืองวอลูเว่ แซงปิแอร์ (Woluwe Saint Pierre) จัดงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 8 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ณ ปลาสดูมง (Place Dumon) กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำปีของเมืองที่เป็นที่รอคอยของชาวเบลเยียมและชาวต่างชาติอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่องกว่า 20,000 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนาน

งาน Essence of Thailand ในปีนี้ ได้ส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารของ 4 ภาค เพื่อให้ชาวเบลเยียมและชาวต่างประเทศได้รู้จักความหลากหลายของอาหารไทยทั้ง 4 ภาค นอกจากนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้นำเสนอการใช้สมุนไพรไทยในการทำอาหาร และมีการสาธิตการทำอาหารไทยที่ใช้สมุนไพรให้ผู้เข้าร่วมงานชมอย่างใกล้ชิด และชิมสดๆ ร้อนๆ ระหว่างพิธีเปิดงาน และระหว่างงานฯ โดยพ่อครัวไทยชั้นนำในเบลเยียมได้แก่เชฟโจจากร้าน Blue Elephant และเชฟสมบัติจากร้าน Sombat Thai Cuisine

เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ และนายกเทศมนตรี Benoît Cerexhe ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยเอกอัครราชทูตอภิชาติฯ ได้ขอบคุณนายกเทศมนตรีและเมืองฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ มาโดยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา และนาย Cerexhe ได้แสดงความยินดีอย่างยิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มาจัดงานที่เมืองวอลูเว่ แซงปิแอร์ โดยงานฯ ได้ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ฉันมิตรในระดับประชาชนระหว่างทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 8 ได้นำเสนอการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นไทย ตลอดงาน อาทิ นาฏศิลป์ประจำภาคต่างๆ การสาธิตและสอนมวยไทย ซึ่งมีผู้สนใจศิลปะมวยไทยจำนวนมากและเข้าร่วม workshop สอนมวยไทย มีการเล่นดนตรีและรำไทยโดยเยาวชนไทยที่เติบโตในเบลเยียมที่ร่วมโครงการค่ายวัฒนธรรมไทยในเบลเยียมจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และการเปิดวิดีทัศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรม สังคมและอาหารไทยตลอดงาน ในบริเวณงาน มีการสาธิตและสอนการเพ้นท์ร่มและพัด การแกะสลักผัก   ผลไม้ สบู่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสามารถทดลองทำด้วยตนเองและนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมลุ้นรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ บรัสเซลส์-กรุงเทพฯ จากการบินไทยอีกด้วย

มีผู้ประกอบการและร้านอาหารไทยเข้าร่วมงานเต็มพื้นที่รวม 52 บูธ ร้านนวดแผนโบราณ 8 บูธ ร้านสินค้าประดิษฐ์ 6 บูธ และบริษัททัวร์การท่องเที่ยว 3 บูธ ซึ่งได้แบ่งออกเป็นโซนพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส และสำนักงานกรุงบรัสเซลส์ รวมทั้งสำนักงานการบินไทยด้วย

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกาการ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้สร้างสีสันที่งานด้วยการนำมาสคอตมาประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของกรมศุลกากรและร่วมถ่ายภาพกับผู้มาร่วมงาน และได้มีการประกวดร้านที่ผู้เข้าร่วมงานชอบมากที่สุดในแต่ละภูมิภาค และร้านที่ตกแต่งสวยที่สุด โดยผู้ชนะร้านที่ผู้เข้าร่วมงานชอบมากที่วสุด ได้แก่ (1) ภาคกลาง ร้าน Rijst Thai (2) ภาคเหนือ ร้านไก่ยู (3) ภาคใต้ ร้านบ้านแป๋ววอค (4) ภาคอีสาน ร้านมะลิลาไทย และ (5) ร้านที่ได้รับรางวัลร้านตกแต่งสวยที่สุด ได้แก่ร้านไก่ยู รองลงมาคือ ร้านศาลาไทย และร้าน My-Tai นอกจากนี้ ก่อนปิดงาน ได้มีการจับฉลากรางวัล ซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทยปีนี้ ได้แก่นางปราณี จาคอบส์

DSC_0478

ไทย