งาน Essence of Thailand ครั้งที่ VIII
คณะข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ภาค 1 เยือนเบลเยียม

การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทยประกอบด้วย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ กรุงเฮก สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปารีส และสำนักงานการบินไทย กรุงบรัสเซลส์ จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสนามบินกรุงบรัสเซลส์ โดยการจัดแสดงภาพโฆษณาประเทศไทยบนจอดิจิตอล จำนวน 1 จอ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของไทยทั่วพื้นที่สนามบินจำนวน 52 ป้าย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2556 – 14 ตุลาคม 2556 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างรอบด้านแก่ผู้เดินทางเข้าออกสนามบินกรุงบรัสเซลส์ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการบินของยุโรป โดยเน้นสารได้แก่ คุณภาพของสินค้า บริการ และการท่องเที่ยวของไทย และการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

LED1 LED2 PH1B PH2B PH3B PH4B PH8B PH5B PH6B PH7B

ไทย