การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์
การสัมมนาหัวข้อ “EU Regulations on Food and Feed Safety: Current State of Affairs and Future Trend”

คณะข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ภาค 1 เยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 อุปทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ภาค 1 เนื่องในโอกาสเยือนเบลเยียมโดย หัวหน้าคณะคือนางสาวเสาวลักษณ์ จิระรัตนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1

Pix 2 resized

ไทย