การสัมมนาหัวข้อ “EU Regulations on Food and Feed Safety: Current State of Affairs and Future Trend”
ออท. และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะ “Don Bosco Technical Institute”

ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Facil และกิจการประกอบรถยนต์ยี่ห้อ Ford

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2556 ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ นำทีมข้าราชการ พร้อมนายชนินทร์ ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน BOI ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ได้พบผู้บริหารของบริษัท Facil (Flexible Fastening solutions คือชิ่นส่วนประกอบรถยนต์ที่เป็นหมุดโลหะสำหรับตอกยึด) ที่เมือง Genk และเยี่ยมชมกิจการของโรงงานฯ และกิจการประกอบรถยนต์ยี่ห้อ Ford ซึ่งเป็นลูกค้าที่สำคัญของบริษัท Facil ด้วย

photo 2  photo 1

ไทย