ออท. และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะ “Don Bosco Technical Institute”
เอกอัครราชทูตร่วมงานสัมมนา The EU and ASEAN: Prospects for Future Cooperation (Ambassador of Thailand attended the Conference on The EU and ASEAN: Prospects for Future Cooperation)

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

 

เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!” ได้แก่ ผู้ชนะการประกวดวาดภาพหัวข้อ “ความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทย” ภายใต้โครงการ “Sawasdee Thailand!” ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูใหญ่และครูจากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie, The European School of Brussels (Uccle) และ St. Joseph School และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เกี่ยวข้อง

เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบการ์ด ส.ค.ส. ทำด้วยภาพที่ชนะการประกวด พร้อมด้วยชุดหนังสือเกี่ยวกับอาหาร วัฒนธรรมไทย สังคมไทย ฯลฯ ให้แก่ครูใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์ให้นักเรียนใช้สานต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทยต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการ “Sawasdee Thailand!” ระหว่างเดือนเมษายน  – พฤษภาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่างๆ แก่เยาวชนเบลเยียม โดยมีนักเรียนชั้นประถมและคุณครูประจำชั้นจากโรงเรียน Institut Marie Immaculée-Montjoie, The European School of Brussels (Uccle) และ St. Joseph School ประมาณ 100  คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

IMG_6159 IMG_6153 IMG_6147 IMG_6143 IMG_6142 IMG_6104 IMG_6087

ไทย