เอกอัครราชทูตร่วมงานสัมมนา The EU and ASEAN: Prospects for Future Cooperation (Ambassador of Thailand attended the Conference on The EU and ASEAN: Prospects for Future Cooperation)
ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะ “Institute for Technics Tervuren”

วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป (จำลอง) ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ฉลองพระองค์ชุดครุยปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ทูลเกล้าถวายเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป  นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานต่างๆ  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช  โดยพร้อมใจกันร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

IMG_6243 IMG_6252 IMG_6260

ไทย