เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!”
วันปิยมหาราช

เอกอัครราชทูตร่วมงานสัมมนา The EU and ASEAN: Prospects for Future Cooperation (Ambassador of Thailand attended the Conference on The EU and ASEAN: Prospects for Future Cooperation)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ อภิชาติ ชินวรรโณ  พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ไปร่วมงานสัมมนาเรื่อง The EU and ASEAN: Prospects for Future Cooperation ณ Val Duchesse จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นเวทีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาการด้านต่างๆ ของอาเซียนและอียู โดยเฉพาะกระบวนการบูรณาการระดับภูมิภาค การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 และการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยเรื่องความเชื่อมโยงของอาเซียน ฯลฯ  การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน จากภาครัฐ รัฐสภายุโรป ภาคเอกชน วิชาการและองค์กรประชาสังคมในเบลเยียมและอียู  โดยนาย Didier Reynders รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตเล็งเห็นความสำคัญของการสัมมนาดังกล่าว จึงได้สนับสนุนงานสัมมนาดังกล่าวด้วยการเชิญนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาดังกล่าวร่วมกับผู้บรรยายและแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ เช่น นาย Pham Quang Vinh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน นาย David O’Sullivan ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอียู นาย Reinhard Butikofer สมาชิกรัฐสภายุโรป  เป็นต้น

©Jean-Pol Schrauwen, MFA Belgium ©Jean-Pol Schrauwen, MFA Belgium ©Jean-Pol Schrauwen, MFA Belgium

รูปภาพประกอบจาก ©Jean-Pol Schrauwen, MFA Belgium

 

ไทย