ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะ “Institute for Technics Tervuren”
รวมภาพประทับใจจากงานกฐินพระราชทาน ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเยี่ยมอำลาเอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบเพื่อร่วมอำลาในโอกาสที่เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ จะพ้นหน้าที่ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เอกอัครราชทูตลาว ในฐานะประธานคณะกรรมการ ASEAN Brussels Committee (ABC) ได้เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตอาเซียนมอบของที่ระลึกเป็นถาดเงินบริสุทธิ์สำหรับตั้งโชว์ ซึ่งมีการแกะสลักคำกล่าวอำลา ชื่อ นามสกุลและตำแหน่ง พร้อมลายเซ็นของเอกอัครราชทูตอาเซียนทุกท่านไว้อย่างวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตกัมพูชา ในฐานะประธานกลุ่มประเทศสมาชิก South Asia/Far East/South East Asia (SAFESEA) Group ได้เป็นตัวแทนประเทศสมาชิกกลุ่ม SAFESEA มอบของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ ด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอาเซียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตอภิชาติฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “Grand Croix de l’ Ordre de la Couronne” จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาเนื่องจากพ้นหน้าที่ที่พระราชวังกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2556

อนึ่ง เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ มี่กำหนดเดินทางออกจากประเทศเบลเยียมในวันที่ 31ตุลาคม 2556 เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

 

*****************

photo 1 photo 3 photo 4 photo 5 photo 6 photo 7 photo 8 photo 2

ไทย