เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเยี่ยมอำลาเอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ
เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์และภริยาร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556

รวมภาพประทับใจจากงานกฐินพระราชทาน ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ฯพณฯ นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นประธานในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ 10 วัดในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ด้วย

ในโอกาสนี้ ออท. อภิชาติ ชิณวรรโณ ได้กล่าวปราศรัยกับชาวไทยที่มาร่วมงาน เพื่อขอบคุณชาวไทยที่มีความรัก สามัคคี และให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีเสมอมาในการร่วมกันส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และกล่าวอำลาในโอกาสที่พ้นตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และจะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ไทย