เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์และภริยาร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบเอกอัครราชทูต Pierre Labouverie อธิบดีกรมพิธีการทูต

งานเฉลิมฉลองผ้ากฐินพระราชทาน และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมงานเฉลิมฉลองผ้ากฐินพระราชทาน ของวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรม เมือง Cessange ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

IMG_6643  IMG_6536  IMG_6613   IMG_6651 IMG_6648

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรภายในงาน ได้รับความสนใจจากชาวไทยทั้งจากลักเซมเบิร์กและประเทศเพื่อนบ้านมาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ รับรองเอกสาร งานทะเบียนแจ้งเกิด พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอตรวจสอบประวัติ รวมไปถึงขอรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์มีกำหนดจัดให้บริการกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์กเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ผนวกไปกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนไทย คือ งานทอดผ้ากฐินทอดถวายวัดพุทธารามลักเซมเบิร์ก และงานฉลองประเพณีสงกรานต์จัดโดยสมาคมเพื่อนไทยแห่งลักเซมเบิร์ก เพื่อให้การบริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นไปอย่างทั่วถึง และอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่อยู่ในลักเซมเบิร์ก และพื้นที่ใกล้เคียง

IMG_6498  IMG_6501   IMG_6592  IMG_6656  IMG_6496  IMG_6659

ไทย