เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำแด่ ดร. วิทยา อินาลา สมาชิกวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมประชุม AIPA
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการประชุม “เกษตรกรรมในครัวเรือน : แนวทางสู่การเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในยุโรปและในโลก” ที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อ 29 พ.ย. 2556

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำแด่ ดร. วิทยา อินาลา สมาชิกวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมประชุม AIPA

             เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. วิทยา อินาลา สมาชิกวุฒิสภาและคณะ และ น.พ. Lim Wee Kiak สมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อร่วมการประชุม ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) ที่เยอรมันและเบลเยียม ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2556 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเกษตร  พาณิชย์  ศุลกากร  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมด้วย

 

ไทย