สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการประชุม “เกษตรกรรมในครัวเรือน : แนวทางสู่การเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในยุโรปและในโลก” ที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อ 29 พ.ย. 2556
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบลเยียม

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน Thailand Connect และกล่าวสุนทรพจน์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน Thailand Connect: Your Global Business Event Connection ณ โรงแรม The Hotel กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือกับบริษัท องค์กรและสมาคมต่าง ๆ ในเบลเยียมและประเทศข้างเคียง ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition – MICE) ในประเทศไทย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE และการท่องเที่ยวในประเทศไทยในระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

1 2 3 4 5 6

ไทย