เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน Thailand Connect และกล่าวสุนทรพจน์
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่โรงแรมเชอราตัน  กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างเวลา 18.30-20.30 น. โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนแขกร่วมดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคนไทย ในโอกาสนี้ มีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 400 คนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ผู้แทนกองทัพเบลเยียม ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คณะทูต และคนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเบลเยียม

IMG_0118    IMG_7518   IMG_7667   IMG_0103

ไทย