การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบลเยียม
นายกรัฐมนตรีแถลงยุบสภาผู้แทนราษฎร

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่ Abbaye de Neumunster ลักเซมเบิร์ก ระหว่างเวลา 18.30-20.30 น. โดยอัครราชทูตได้เชิญชวนแขกร่วมดื่มถวายพระพรแด่แกรนด์ดยุกอองรีแห่งลักเซมเบิร์กและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทย และเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคนไทยร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโอกาสนี้ มีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 120 คนประกอบด้วย ผู้แทนสำนักพระราชวัง รัฐสภา กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก คณะทูต และคนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในลักเซมเบิร์ก

IMG_7833IMG_0045  IMG_7903 IMG_0085 IMG_0090 IMG_7981

ไทย