การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูตพบนาย Kunio Mikuriya เลขาธิการ องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization)

นายกรัฐมนตรีแถลงยุบสภาผู้แทนราษฎร

 

ไทย